ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels).
  เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์
  ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐให้บริการข้อมูลเชิงสถิติ
  การให้บริการผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ดาวน์โหลด Application