รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารบ้านช้าง วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  ศึกษาดูงาน ศูนย์คชศึกษา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงาน
  งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  โครงสร้างบริหารจัดการแผนธุรกิจร้านตะขอช้างเสริมบารมี
  ร้านตะขอช้างและขั้นตอนการทำ
  ภาพขั้นตอนการผลิตตะขอช้าง
  ให้คำปรึกษาแผนธุรกิจ
  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา และบุคคลภายนอก
  เอกสารประกอบการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  รวมเอกสารงานศูนย์บ่มเพาะ