ทำเนียบบุคลากร

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

รูปภาพ

ชื่อ

วุฒิการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์

22

นายชาญณรงค์  อินทนจิตร

หัวหน้าแผนก

วิชาไฟฟ้ากำลัง

วุฒิ คอ.ม.ไฟฟ้า

ตำแหน่ง ครู  คศ.2

081-5931101

 

DSC09974

นายอภิชาติ   มานา

วุฒิ คอ.ม.ไฟฟ้า

ตำแหน่ง ครู คศ.1

 

084-5146233

DSC09978

นายจักรกริช   โพธิ์อุดม

 

 

วุฒิ คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษาวุฒิ วท.บ.ไฟฟ้า

ตำแหน่ง ครู คศ.1

080-4861721

2

นายบุตรดี    มะลัยทอง

วุฒิ  ปทส.ไฟฟ้า

ตำแหน่ง ครู คศ.1

083-4646500

1

นายศุภกานต์      สาแก้ว

วุฒิ วท.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

081-6600026

082-1519197

1

นายชาญวิช    สาสนาม

 

วุฒิ อส.บ.ไฟฟ้า

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

085-8545599

6

    นายเดชา    หูตินุ

วุฒิ ปทส. ไฟฟ้า

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

084-7792850

 

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพ

ชื่อ

วุฒิการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์

2

นายบัญญัติ   ธุรานุช

หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิ ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร

ตำแหน่ง ครู คศ.2

081-7186539

3

นางรัตนา   ศิลปสิทธิ์

วุฒิ คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

086-8737574

1

นายนุมัด    สีเหลือง

 

วุฒิ ปวท. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

086-7608198

6

นายธนากร     แก้วยง

วุฒิ  วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ตำแหน่ง ครูพนักงานราชการ

085-4291028

5

นาย ธนิต    เนืองเฉลิม

 

วุฒิ  วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

089-6764928

8

นางสาวสุพัณณิกา  พิมพ์พวง

 

วุฒิ วท.บ.ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

086-8786977