วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอท่าตูม วันที่ 12 สิงหาคม 2558DSC_8111.JPG

DSC_8121.JPG

DSC_8125.JPG

DSC_8128.JPG

DSC_8162.JPG

DSC_8168.JPG

DSC_8210.JPG

DSC_8212.JPG

DSC_8235.JPG

DSC_8237.JPG

DSC_8255.JPG

DSC_8263.JPG

DSC_8272.JPG

DSC_8278.JPG

DSC_8292.JPG

DSC_8327.JPG

DSC_8368.JPG