โครงการการเรียนรู้วัฒนธรรมวันคริสต์มาส Merry Chrismas & Happy New Year Fantasy ภาคเรียน ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมอาคาร 10001.JPG

0002.JPG

0003.JPG

0004.JPG

0005.JPG

0006.JPG

0007.JPG

0008.JPG

0009.JPG

0010.JPG

0011.JPG

0012.JPG