โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านนางแคบ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 16 กรกฎาคม 25570001.jpg

0002.jpg

0003.jpg

0004.jpg

0005.jpg

0006.jpg

0007.jpg

0008.jpg

0009.jpg

0010.jpg

0011.jpg

0012.jpg

0013.jpg