การอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ (ธุรกิจขนาดย่อม) โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_5202.JPG

DSC_5212.JPG

DSC_5215.JPG

DSC_5222.JPG

DSC_5227.JPG

DSC_5243.JPG

DSC_5257.JPG

DSC_5282.JPG

DSC_5284.JPG

DSC_5324.JPG

DSC_5333.JPG

DSC_5342.JPG

DSC_5344.JPG

DSC_5345.JPG

DSC_5350.JPG

DSC_5357.JPG

DSC_5368.JPG

DSC_5373.JPG