ปริธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาสุรินทรDSC_1410.JPG

DSC_1419.JPG

DSC_1429.JPG

DSC_1436.JPG

DSC_1441.JPG

DSC_1449.JPG

DSC_1451.JPG

DSC_1458.JPG

DSC_1461.JPG

DSC_1464.JPG