โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)ปีงบประมาณ 2558วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์DSC_5398.JPG

DSC_5414.JPG

DSC_5426.JPG

DSC_5445.JPG

DSC_5447.JPG

DSC_5459.JPG

DSC_5463.JPG

DSC_5470.JPG

DSC_5482.JPG

DSC_5502.JPG

DSC_5516.JPG

DSC_5520.JPG