โครงการอยู่ก็รักจาก็คิดถึง (Love Forever) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ สนามบาสเกตบอล วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม1.JPG

11.JPG

12.JPG

13.JPG

14.JPG

15.JPG

16.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG

9.JPG