โครงการสายใยรักจากน้องสู่พี่(Good bye Seniors 2014) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_8507.JPG

DSC_8558.JPG

DSC_8559.JPG

DSC_8561.JPG

DSC_8595.JPG

DSC_8625.JPG

DSC_8643.JPG

DSC_8648.JPG

DSC_8666.JPG

DSC_8685.JPG

DSC_8692.JPG

DSC_8706.JPG

DSC_8709.JPG

DSC_8750.JPG

DSC_8768.JPG

DSC_8834.JPG

DSC_8850.JPG

DSC_8876.JPG

DSC_8891.JPG