โครงการ ประกวดโครงการนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึษา ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอาคาร ๑ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพท่าตุมDSC_0441.JPG

DSC_0472.JPG

DSC_0476.JPG

DSC_0531.JPG

DSC_0549.JPG

DSC_0628.JPG

DSC_0670.JPG

DSC_0761.JPG

DSC_0821.JPG

DSC_0846.JPG

DSC_0862.JPG

DSC_1002.JPG

DSC_1024.JPG

DSC_1059.JPG

DSC_1074.JPG