Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บุรีรัมย์ยนตรการ จังหวัดบุรีรัมย์ "อุบัติเหตุเป็นศูนย์"IMG_0278.JPG

IMG_0301.JPG

IMG_0339.JPG

IMG_0353.JPG

IMG_0402.JPG

IMG_0447.JPG

IMG_0452.JPG

IMG_0523.JPG

IMG_0605.JPG

IMG_0627.JPG

IMG_0639.JPG

IMG_0641.JPG

IMG_0644.JPG

IMG_0646.JPG

IMG_0655.JPG

IMG_0658.JPG

IMG_0661.JPG

IMG_0664.JPG

IMG_0668.JPG

IMG_0677.JPG

IMG_0687.JPG

IMG_0698.JPG