การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุริทร์DSC_3289.JPG

DSC_3295.JPG

DSC_3302.JPG

DSC_3304.JPG

DSC_3314.JPG

DSC_3318.JPG

DSC_3325.JPG

DSC_3335.JPG

DSC_3336.JPG

DSC_3337.JPG

DSC_3342.JPG

DSC_3344.JPG

DSC_3348.JPG

DSC_3358.JPG

DSC_3371.JPG

DSC_3378.JPG

DSC_3380.JPG

DSC_3382.JPG

DSC_3386.JPG

DSC_3390.JPG

DSC_3398.JPG

DSC_3401.JPG

DSC_3403.JPG

DSC_3411.JPG

DSC_3413.JPG

DSC_3417.JPG

DSC_3420.JPG

DSC_3428.JPG

DSC_3434.JPG

DSC_3436.JPG

DSC_3437.JPG

DSC_3440.JPG

DSC_3446.JPG

DSC_3448.JPG

DSC_3455.JPG

DSC_3457.JPG

DSC_3460.JPG

DSC_3462.JPG

DSC_3464.JPG

DSC_3466.JPG

DSC_3468.JPG

DSC_3470.JPG

DSC_3472.JPG

DSC_3475.JPG

DSC_3476.JPG

DSC_3479.JPG

DSC_3481.JPG

DSC_3483.JPG

DSC_3486.JPG

DSC_3490.JPG

DSC_3493.JPG

DSC_3497.JPG

DSC_3500.JPG

DSC_3509.JPG

DSC_3512.JPG

DSC_3514.JPG

DSC_3515.JPG