โครงการกิจกรรมส่งเสริมแลกวัฒนธรรมภาษา วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 แผนกสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_2660.JPG

DSC_2664.JPG

DSC_2670.JPG

DSC_2677.JPG

DSC_2681.JPG

DSC_2683.JPG

DSC_2686.JPG

DSC_2695.JPG

DSC_2706.JPG

DSC_2709.JPG

DSC_2713.JPG

DSC_2714.JPG

DSC_2717.JPG

DSC_2825.JPG

DSC_2840.JPG

DSC_2847.JPG