โครงการพิธีเข้าประจำกองและเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_8991.JPG

DSC_8995.JPG

DSC_8999.JPG

DSC_9005.JPG

DSC_9007.JPG

DSC_9027.JPG

DSC_9030.JPG

DSC_9059.JPG

DSC_9062.JPG

DSC_9085.JPG

DSC_9088.JPG

DSC_9099.JPG

DSC_9110.JPG

DSC_9116.JPG

DSC_9213.JPG

DSC_9248.JPG

DSC_9277.JPG

DSC_9310.JPG

DSC_9334.JPG

DSC_9435.JPG

DSC_9473.JPG

DSC_9479.JPG

DSC_9516.JPG

DSC_9567.JPG

DSC_9615.JPG

DSC_9640.JPG

DSC_9648.JPG

DSC_9692.JPG

DSC_9704.JPG

DSC_9765.JPG