กีฬาสีสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 บ้านช้างเกมส์ วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_5509.JPG

DSC_5512.JPG

DSC_5517.JPG

DSC_5522.JPG

DSC_5556.JPG

DSC_5563.JPG

DSC_5584.JPG

DSC_5628.JPG

DSC_5653.JPG

DSC_5789.JPG

DSC_5797.JPG

DSC_5801.JPG

DSC_5818.JPG

DSC_5915.JPG

DSC_5934.JPG

DSC_5960.JPG

DSC_5967.JPG

DSC_5997.JPG

DSC_6056.JPG

DSC_6057.JPG

DSC_6065.JPG

DSC_6082.JPG

DSC_6128.JPG

DSC_6166.JPG

DSC_6208.JPG

DSC_6286.JPG

DSC_6322.JPG