โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับสถานศึกษ

าประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_1228.JPG

DSC_1241.JPG

DSC_1256.JPG

DSC_1283.JPG

DSC_1295.JPG

DSC_1302.JPG

DSC_1328.JPG

DSC_1330.JPG

DSC_1351.JPG

DSC_1363.JPG

DSC_1381.JPG

DSC_1386.JPG

DSC_1401.JPG

DSC_1414.JPG

DSC_1422.JPG