โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างเครือข่ายลดปัญหาการลาออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_3534.JPG

DSC_3570.JPG

DSC_3595.JPG

DSC_3625.JPG

DSC_3626.JPG

DSC_3634.JPG

DSC_3667.JPG

DSC_3670.JPG

DSC_3678.JPG

DSC_3683.JPG

DSC_3688.JPG