โครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 1เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_1975.JPG

DSC_1977.JPG

DSC_1987.JPG

DSC_2007.JPG

DSC_2013.JPG

DSC_2029.JPG

DSC_2032.JPG

DSC_2035.JPG