นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นผู้อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์DSC_0810.JPG

DSC_0813.JPG

DSC_0814.JPG

DSC_0816.JPG

DSC_0818.JPG

DSC_0828.JPG

DSC_0835.JPG

DSC_0841.JPG

DSC_0845.JPG

DSC_0847.JPG

DSC_0852.JPG

DSC_0855.JPG

DSC_0867.JPG

DSC_0869.JPG

DSC_0874.JPG

DSC_0877.JPG

DSC_0879.JPG

DSC_0882.JPG

DSC_0888.JPG

DSC_0896.JPG

DSC_0909.JPG

DSC_0913.JPG

DSC_0918.JPG

DSC_0922.JPG

DSC_0932.JPG

DSC_0938.JPG

DSC_0941.JPG

DSC_0945.JPG

DSC_0951.JPG

DSC_0997.JPG

DSC_1007.JPG

DSC_1014.JPG

DSC_1015.JPG

DSC_1025.JPG

DSC_1043.JPG

DSC_1050.JPG

DSC_1051.JPG

DSC_1057.JPG

DSC_1065.JPG

DSC_1071.JPG

DSC_1084.JPG

DSC_1087.JPG

DSC_1089.JPG

DSC_1092.JPG

DSC_1093.JPG

DSC_1097.JPG

DSC_1100.JPG

DSC_1101.JPG

DSC_1108.JPG

DSC_1110.JPG

DSC_1115.JPG

DSC_1122.JPG

DSC_1138.JPG

DSC_1147.JPG