ครงการ ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสถานศึกกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_2216.JPG

DSC_2227.JPG

DSC_2233.JPG

DSC_2237.JPG

DSC_2238.JPG

DSC_2278.JPG

DSC_2302.JPG

DSC_2311.JPG

DSC_2339.JPG

DSC_2391.JPG

DSC_2407.JPG