โครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร ชื่นสุข สามัคคี ปีใหม่ 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 29 ธันวาคม 2557DSC_6765.JPG

DSC_6766.JPG

DSC_6769.JPG

DSC_6771.JPG

DSC_6772.JPG

DSC_6774.JPG

DSC_6780.JPG

DSC_6791.JPG

DSC_6792.JPG

DSC_6798.JPG

DSC_6800.JPG

DSC_6806.JPG

DSC_6809.JPG

DSC_6815.JPG

DSC_6817.JPG

DSC_6822.JPG

DSC_6845.JPG

DSC_6851.JPG

DSC_6862.JPG

DSC_6865.JPG

DSC_6896.JPG

DSC_6914.JPG

DSC_6915.JPG

DSC_6919.JPG

DSC_6927.JPG

DSC_6930.JPG

DSC_6932.JPG

DSC_6938.JPG

DSC_7004.JPG

DSC_7005.JPG

DSC_7006.JPG

DSC_7007.JPG

DSC_7010.JPG

DSC_7022.JPG

DSC_7045.JPG

DSC_7051.JPG

DSC_7068.JPG

DSC_7081.JPG

DSC_7084.JPG

DSC_7087.JPG

DSC_7125.JPG

DSC_7127.JPG

DSC_7133.JPG

DSC_7135.JPG

DSC_7138.JPG

DSC_7139.JPG

DSC_7160.JPG

DSC_7161.JPG

DSC_7163.JPG

DSC_7166.JPG

DSC_7172.JPG

DSC_7174.JPG

DSC_7179.JPG