โครงการเยาวชนวัยใส ต้านภัยบุหรี่และสุรา วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_5904.JPG

DSC_5909.JPG

DSC_5914.JPG

DSC_5918.JPG

DSC_5922.JPG

DSC_5933.JPG

DSC_5938.JPG

DSC_5941.JPG

DSC_5949.JPG

DSC_5952.JPG

DSC_5959.JPG

DSC_5964.JPG

DSC_5967.JPG

DSC_5972.JPG

DSC_5983.JPG

DSC_5987.JPG

DSC_5991.JPG

DSC_5995.JPG

DSC_5999.JPG