การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2557

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์DSC_3664.JPG

DSC_3666.JPG

DSC_3671.JPG

DSC_3678.JPG

DSC_3682.JPG

DSC_3686.JPG

DSC_3690.JPG

DSC_3709.JPG

DSC_3720.JPG

DSC_3728.JPG

DSC_3742.JPG

DSC_3747.JPG

DSC_3751.JPG

DSC_3755.JPG

DSC_3760.JPG

DSC_3778.JPG

DSC_3795.JPG

DSC_3799.JPG

DSC_3807.JPG

DSC_3810.JPG

DSC_3815.JPG

DSC_3819.JPG

DSC_3829.JPG

DSC_3832.JPG

DSC_3840.JPG

DSC_3861.JPG

DSC_3869.JPG

DSC_3878.JPG

DSC_3881.JPG

DSC_3884.JPG

DSC_3888.JPG

DSC_3897.JPG

DSC_3901.JPG

DSC_3929.JPG

DSC_3934.JPG

DSC_3942.JPG

DSC_3946.JPG

DSC_3958.JPG

DSC_3960.JPG

DSC_3992.JPG

DSC_4090.JPG

DSC_4111.JPG

DSC_4121.JPG

DSC_4124.JPG

DSC_4141.JPG

DSC_4150.JPG

DSC_4155.JPG

DSC_4156.JPG

DSC_4164.JPG

DSC_4176.JPG

DSC_4179.JPG

DSC_4191.JPG

DSC_4195.JPG