โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งวัฒนธรรม ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_8790.JPG

DSC_8792.JPG

DSC_8793.JPG

DSC_8802.JPG

DSC_8823.JPG

DSC_8825.JPG

DSC_8842.JPG

DSC_8849.JPG

DSC_8856.JPG

DSC_8863.JPG

DSC_8866.JPG

DSC_8867.JPG

DSC_8879.JPG

DSC_8883.JPG

DSC_8891.JPG

DSC_8900.JPG

DSC_8929.JPG

DSC_8945.JPG

DSC_8988.JPG

DSC_8989.JPG

DSC_8995.JPG

DSC_8999.JPG