พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 18 มีนาคม 2557DSCF2123 (Medium).JPG

DSCF2124 (Medium).JPG

DSCF2126 (Medium).JPG

DSCF2130 (Medium).JPG

DSCF2135 (Medium).JPG

DSCF2137 (Medium).JPG

DSCF2140 (Medium).JPG

DSCF2141 (Medium).JPG

DSCF2147 (Medium).JPG

DSCF2149 (Medium).JPG

DSCF2150 (Medium).JPG

DSCF2154 (Medium).JPG

DSCF2156 (Medium).JPG

DSCF2158 (Medium).JPG

DSCF2160 (Medium).JPG

DSCF2161 (Medium).JPG

DSCF2165 (Medium).JPG

DSCF2167 (Medium).JPG

DSCF2169 (Medium).JPG

DSCF2170 (Medium).JPG

DSCF2172 (Medium).JPG

DSCF2173 (Medium).JPG

DSCF2175 (Medium).JPG

DSCF2177 (Medium).JPG

DSCF2180 (Medium).JPG

DSCF2184 (Medium).JPG

DSCF2186 (Medium).JPG

DSCF2188 (Medium).JPG

DSCF2189 (Medium).JPG

DSCF2190 (Medium).JPG

DSCF2193 (Medium).JPG

DSCF2195 (Medium).JPG

DSCF2197 (Medium).JPG

DSCF2200 (Medium).JPG

DSCF2202 (Medium).JPG

DSCF2206 (Medium).JPG

DSCF2210 (Medium).JPG

DSCF2212 (Medium).JPG

DSCF2214 (Medium).JPG

DSCF2217 (Medium).JPG

DSCF2218 (Medium).JPG

DSCF2220 (Medium).JPG

DSCF2223 (Medium).JPG

DSCF2226 (Medium).JPG

DSCF2227 (Medium).JPG

DSCF2230 (Medium).JPG

DSCF2232 (Medium).JPG

DSCF2235 (Medium).JPG

DSCF2237 (Medium).JPG

DSCF2240 (Medium).JPG

DSCF2243 (Medium).JPG

DSCF2246 (Medium).JPG

DSCF2249 (Medium).JPG

DSCF2251 (Medium).JPG

DSCF2253 (Medium).JPG

DSCF2257 (Medium).JPG

DSCF2260 (Medium).JPG

DSCF2263 (Medium).JPG

DSCF2266 (Medium).JPG

DSCF2268 (Medium).JPG

DSCF2272 (Medium).JPG

DSCF2273 (Medium).JPG

DSCF2280 (Medium).JPG

DSCF2282 (Medium).JPG

DSCF2283 (Medium).JPG

DSCF2285 (Medium).JPG

DSCF2287 (Medium).JPG

DSCF2289 (Medium).JPG

DSCF2291 (Medium).JPG

DSCF2293 (Medium).JPG

DSCF2295 (Medium).JPG

DSCF2297 (Medium).JPG

DSCF2298 (Medium).JPG

DSCF2299 (Medium).JPG

DSCF2302 (Medium).JPG

DSCF2307 (Medium).JPG

DSCF2311 (Medium).JPG

DSCF2317 (Medium).JPG

DSCF2320 (Medium).JPG

DSCF2322 (Medium).JPG

DSCF2326 (Medium).JPG

DSCF2330 (Medium).JPG

DSCF2334 (Medium).JPG