พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 โดย ผอ.สมใจ เขาว์พานิช ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 มีนาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_1468.JPG

DSC_1566.JPG

DSC_1568.JPG

DSC_1591.JPG

DSC_1601.JPG

DSC_1608.JPG

DSC_1624.JPG

DSC_1630.JPG

DSC_1635.JPG

DSC_1638.JPG

DSC_1639.JPG

DSC_1642.JPG

DSC_1645.JPG

DSC_1653.JPG

DSC_1665.JPG

DSC_1673.JPG

DSC_1682.JPG

DSC_1684.JPG

DSC_1691.JPG

DSC_1699.JPG

DSC_1705.JPG

DSC_1715.JPG

DSC_1741.JPG

DSC_1758.JPG

DSC_1792.JPG

DSC_1841.JPG

DSC_1847.JPG

DSC_1851.JPG

DSC_1859.JPG

DSC_1881.JPG