มาดีใจ ไปคิดถึง ครูนพอนันต์ นรโคตร และครูอัศวิน สร้อยจิตต์ วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_2429.JPG

DSC_2450.JPG

DSC_2455.JPG

DSC_2463.JPG

DSC_2466.JPG

DSC_2471.JPG

DSC_2476.JPG

DSC_2477.JPG

DSC_2479.JPG

DSC_2482.JPG

DSC_2484.JPG

DSC_2486.JPG

DSC_2487.JPG