แนะแนวศึกษาต่อและนัดพบตลาดแรงงาน จากสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 วันที่ 20 เดือน มกราคม 2558 ณวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_8294.JPG

DSC_8296.JPG

DSC_8299.JPG

DSC_8313.JPG

DSC_8316.JPG

DSC_8325.JPG

DSC_8331.JPG

DSC_8338.JPG