การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เปิดประตูสู่อาชีพ(OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร


DSC_4398.JPG

DSC_4402.JPG

DSC_4405.JPG

DSC_4434.JPG

DSC_4441.JPG

DSC_4448.JPG

DSC_4457.JPG

DSC_4461.JPG

DSC_4463.JPG

DSC_4466.JPG

DSC_4471.JPG

DSC_4473.JPG

DSC_4476.JPG

DSC_4480.JPG

DSC_4483.JPG

DSC_4484.JPG

DSC_4487.JPG

DSC_4492.JPG

DSC_4494.JPG

DSC_4497.JPG

DSC_4516.JPG

DSC_4517.JPG

DSC_4529.JPG

DSC_4538.JPG

DSC_4551.JPG

DSC_4553.JPG

DSC_4571.JPG

DSC_4574.JPG

DSC_4576.JPG

DSC_4580.JPG

DSC_4582.JPG

DSC_4593.JPG

DSC_4598.JPG

DSC_4609.JPG

DSC_4622.JPG

DSC_4667.JPG

DSC_4691.JPG

DSC_4692.JPG

DSC_4700.JPG

DSC_4705.JPG

DSC_4726.JPG

DSC_4743.JPG

DSC_4747.JPG

DSC_4761.JPG

DSC_4822.JPG

DSC_4827.JPG

DSC_4840.JPG

DSC_4848.JPG

DSC_4853.JPG

DSC_4876.JPG

DSC_4897.JPG