โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557 17 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_5881.JPG

DSC_5886.JPG

DSC_5887.JPG

DSC_5889.JPG

DSC_5890.JPG