ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558 วัน พุธ ที่ 8ตุลาคม2557 ณห้องประชุมอาคารบ้านช้างวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม0001.jpg

0002.jpg

0003.jpg

0004.jpg

0005.jpg

0006.jpg

0007.jpg

0008.jpg