ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์DSC_3214.JPG

DSC_3221.JPG

DSC_3225.JPG

DSC_3229.JPG

DSC_3236.JPG

DSC_3239.JPG

DSC_3250.JPG

DSC_3251.JPG

DSC_3257.JPG

DSC_3265.JPG

DSC_3268.JPG

DSC_3277.JPG

DSC_3280.JPG