ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางวรรณภา พ่วงกุล รับโล่ Fixit center วันที่ 29 ธันวาคม 2557001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG