การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคัดเลือกสมาชิกดีเด่น วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558DSC_3634.JPG

DSC_3643.JPG

DSC_3645.JPG

DSC_3655.JPG

DSC_3666.JPG

DSC_3668.JPG

DSC_3696.JPG

DSC_3702.JPG

DSC_3706.JPG

DSC_3710.JPG

DSC_3737.JPG

DSC_3750.JPG

DSC_3753.JPG

DSC_3757.JPG

DSC_3758.JPG

DSC_3761.JPG

DSC_3769.JPG

DSC_3781.JPG

DSC_3796.JPG

DSC_3797.JPG

DSC_3806.JPG

DSC_3809.JPG

DSC_3810.JPG

DSC_3814.JPG