คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่ม ๒)ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์DSC_5941.JPG

DSC_5949.JPG

DSC_5958.JPG

DSC_5960.JPG

DSC_5970.JPG

DSC_5980.JPG

DSC_5982.JPG

DSC_6029.JPG

DSC_6031.JPG