การประเมินงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG

015.JPG

016.JPG

017.JPG

018.JPG

019.JPG