โครงการสืบสานวัฒนธรรม (การประยุกต์นุ่งผ้าไหมสุรินทร์) วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_8520.JPG

DSC_8522.JPG

DSC_8525.JPG

DSC_8533.JPG

DSC_8536.JPG

DSC_8541.JPG

DSC_8551.JPG

DSC_8557.JPG

DSC_8567.JPG

DSC_8568.JPG

DSC_8570.JPG

DSC_8573.JPG

DSC_8592.JPG

DSC_8602.JPG

DSC_8606.JPG