การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_0646.JPG

DSC_0649.JPG

DSC_0653.JPG

DSC_0668.JPG

DSC_0669.JPG

DSC_0682.JPG

DSC_0691.JPG

DSC_0698.JPG

DSC_0700.JPG

DSC_0723.JPG

DSC_0728.JPG

DSC_0729.JPG

DSC_0733.JPG

DSC_0755.JPG

DSC_0771.JPG

DSC_0774.JPG

DSC_0779.JPG

DSC_0780.JPG

DSC_0783.JPG

DSC_0784.JPG

DSC_0787.JPG

DSC_0788.JPG

DSC_0791.JPG

DSC_0793.JPG

DSC_0797.JPG