โครงการ ปลูกไม้มงคลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 โดย ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_8403.JPG

DSC_8411.JPG

DSC_8414.JPG

DSC_8429.JPG

DSC_8436.JPG

DSC_8442.JPG

DSC_8451.JPG

DSC_8460.JPG

DSC_8469.JPG

DSC_8479.JPG

DSC_8482.JPG

DSC_8487.JPG