โครงการประชุมผู้ปกครอง

อบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ ปีการศึกษา 2554

ทำดี..เพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ

นโยบายเรียนดีเรียนพรี เรียนดี15ปี อย่างมีคุณภาพ

10-12 พฤษภาคม 2554   วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

 

โครงการประชุมผู้ปกครอง อบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ ปีการศึกษา 2554DSCF2389.jpg

DSCF2390.jpg

DSCF2393.jpg

DSCF2394.jpg

DSCF2397.jpg

DSCF2398.jpg

DSCF2405.jpg

DSCF2411.jpg

DSCF2413.jpg

DSCF2414.jpg

DSCF2423.jpg

DSCF2424.jpg

DSCF2428.jpg

DSCF2431.jpg

DSCF2437.jpg

DSCF2441.jpg

DSCF2453.jpg

DSCF2465.jpg

DSCF2468.jpg

DSCF2469.jpg

DSCF2485.jpg

DSCF2495.jpg

DSCF2507.jpg

DSCF2509.jpg

DSCF2519.jpg

DSCF2526.jpg

DSCF2530.jpg

DSCF2542.jpg

DSCF2549.jpg

DSCF2554.jpg

DSCF2556.jpg

DSCF2558.jpg

DSCF2581.jpg

DSCF2590.jpg

DSCF2594.jpg

DSCF2598.jpg

DSCF2602.jpg

DSCF2603.jpg

DSCF2605.jpg

DSCF2616.jpg

DSCF2627.jpg

DSCF2629.jpg

DSCF2648.jpg

DSCF2651.jpg

DSCF2654.jpg

DSCF2659.jpg

DSCF2673.jpg

DSCF2681.jpg

DSCF2682.jpg

DSCF2697.jpg

DSCF2705.jpg

DSCF2734.jpg

DSCF2751.jpg

DSCF2752.jpg

DSCF2762.jpg

DSCF2766.jpg

DSCF2768.jpg

DSCF2789.jpg

DSCF2792.jpg

DSCF2793.jpg

DSCF2803.jpg

DSCF2809.jpg

DSCF2817.jpg

DSCF2820.jpg

DSCF2822.jpg

DSCF2825.jpg