โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศน์ นศ.ใหม่ วันที่14-16 พฤษภาคม 255720140514_085824.jpg

20140514_085857.jpg

20140514_085920.jpg

20140514_085923.jpg

20140514_085932.jpg

20140516_060901.jpg

20140516_060920.jpg

IMG_1356.JPG

IMG_1364.JPG

IMG_1366.JPG

IMG_1374.JPG

IMG_1384.JPG

IMG_1388.JPG

IMG_1389.JPG

IMG_1394.JPG

IMG_1400.JPG

IMG_1403.JPG

IMG_1406.JPG

IMG_1417.JPG

IMG_1420.JPG

IMG_1424.JPG

IMG_1430.JPG

IMG_1437.JPG

IMG_1440.JPG

IMG_1442.JPG

IMG_1460.JPG

IMG_1472.JPG

IMG_1479.JPG

IMG_1491.JPG

IMG_1494.JPG

IMG_1497.JPG

IMG_1504.JPG

IMG_1506.JPG

IMG_1508.JPG

IMG_1513.JPG

IMG_1531.JPG

IMG_1533.JPG

IMG_1554.JPG

IMG_1619.JPG

IMG_1622.JPG