ครงการ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ /ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 1/ 2558 วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมอาคาร1 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการDSC_1129.JPG

DSC_1143.JPG

DSC_1157.JPG

DSC_1173.JPG

DSC_1183.JPG

DSC_1196.JPG

DSC_1218.JPG

DSC_1220.JPG

DSC_1223.JPG