โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


DSC_2694.JPG

DSC_2708.JPG

DSC_2715.JPG

DSC_2722.JPG

DSC_2742.JPG

DSC_2766.JPG

DSC_2773.JPG

DSC_2813.JPG

DSC_2817.JPG

DSC_2827.JPG

DSC_2871.JPG

DSC_2893.JPG

DSC_2916.JPG

DSC_2929.JPG

DSC_2943.JPG

DSC_2959.JPG

DSC_2970.JPG

DSC_2978.JPG

DSC_2988.JPG

DSC_2991.JPG

DSC_3012.JPG

DSC_3026.JPG

DSC_3032.JPG