พิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 25 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม



DSC_4212.JPG

DSC_4224.JPG

DSC_4232.JPG

DSC_4248.JPG

DSC_4256.JPG

DSC_4259.JPG

DSC_4263.JPG

DSC_4264.JPG

DSC_4275.JPG

DSC_4285.JPG

DSC_4298.JPG

DSC_4303.JPG

DSC_4317.JPG