พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาสักการะ พระบรมรูป เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตูมDSC_0454.JPG

DSC_0455.JPG

DSC_0457.JPG

DSC_0458.JPG

DSC_0463.JPG

DSC_0464.JPG

DSC_0466.JPG

DSC_0475.JPG

DSC_0476.JPG

DSC_0481.JPG

DSC_0487.JPG

DSC_0490.JPG

DSC_0496.JPG

DSC_0501.JPG

DSC_0534.JPG

DSC_0537.JPG

DSC_0544.JPG

DSC_0548.JPG

DSC_0549.JPG

DSC_0551.JPG

DSC_0554.JPG

DSC_0566.JPG

DSC_0570.JPG

DSC_0573.JPG

DSC_0581.JPG

DSC_0582.JPG

DSC_0585.JPG

DSC_0592.JPG

DSC_0597.JPG

DSC_0600.JPG