พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลามสักการบูชาพระบรมรูป เนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ เทศบาลอำเภอท่าตูมDSC_1452.JPG

DSC_1460.JPG

DSC_1494.JPG

DSC_1501.JPG

DSC_1569.JPG

DSC_1603.JPG

DSC_1608.JPG

.