กิจกรรมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาสักการบูชาพระบรมรูป เนื่องในวันปิยมหาราช วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSC_1135.JPG

DSC_1138.JPG

DSC_1146.JPG

DSC_1152.JPG

DSC_1153.JPG

DSC_1154.JPG

DSC_1155.JPG

DSC_1160.JPG

DSC_1178.JPG

DSC_1198.JPG

DSC_1205.JPG

DSC_1209.JPG