โครงการอาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ ปั๊ม ปตท.ท่าตูม001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG